FCC ČR

HOME

STANOVY

ČLENOVÉ

ATOM

CCTC ČR

ČMCC

KONTAKTY

CARNET CCI

INFORMACE

F.I.C.C. Info

 

Federace campingu a caravaningu ČR

Federace campingu a caravaningu České republiky (FCC ČR) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým, celostátním sdružením, které sdružuje právnické osoby nebo organizační součásti právnických osob zabývající se campingem a/nebo caravaningem a/nebo mototuristikou. FCC ČR je právnickou osobou s právní subjektivitou, která je dána registrací u MV ČR a to na základě zákona č. 83/1990 Sb. v platném znění.

FCC ČR je členem Mezinárodní federace campingu a caravaningu (Féderation Internationale de Camping et de Caravanning (F.I.C.C.) se sídlem v Bruselu (Belgie).

Právnickými osobami a/nebo členskými osobami FCC ČR jsou (abecedně):

Asociace turistických oddílů mládeže (ATOM), URL: http://www.a-tom.cz, e-mail: ustredi@a-tom.cz

Caravan camping touring club ČR (CCTC ČR)

Českomoravský camping club (ČMCC), URL: http://www.cmcc.cz/.

 

Členem FCC ČR se může stát právnická osoba zabývající se campingem, caravaningem nebo mototuristikou a to jak výlučně, tak v rámci víceúčelové právnické osoby, pokud má v ní samostatnou autonomní správu.

FCC ČR mimo jiné: